Na terenie parafii istnieją dwa kościoły - kościół parafialny św. Wawrzyńca (foto - po lewej) oraz zabytkowy kościół filialny św. Marii Magdaleny (foto - po prawej).