Terytorium parafii:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Teren parafii zamieszkuje:

- osób ogółem: .................................................................................................................................................................

- wiernych wyznania rzmyskokatolickiego: .....................................................................................................................

Na terenie parafii znajdują się:

Gminne Przedszkole w Malawie

Zespół Szkół w Malawie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)