Diecezja Rzeszowska                      Dekanat Rzeszów-Wschód

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca

Malawa 516     36-007 Krasne

 

tel. 17 855 42 88

 

parafiamalawa(at)gmail.com

 

 

 

 

Uwaga:
 
Adres mailowy parafii nie służy do przesyłania jakichkolwiek informacji handlowych oraz treści o charakterze marketingowym, reklamowym lub promocyjnym. Przesyłanie maili o takim charakterze traktowane będzie jako złamanie prawa zdefiniowanego w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) i może spowodować podjęcie działań prawnych.
 
Celom - jak powyżej nie służy także numer telefonu parafii, gdyż prawem zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego, co zapisane jest w treści Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami). 
Za zrozumienie dziękujemy!