Wieś Malawa, wcześniej Lichtenaw, swymi początkami sięga XIV w. Według niektórych przekazów w 1424 r. była kolonią niemiecką. Niestety spłonął dokument erekcyjny parafii, toteż trudno wskazać rok jej erygowania i budowy pierwszego kościoła. W aktach biskupich parafia wspominana jest dopiero od roku 1549, ale wydaje się jednak, że istniała znacznie wcześniej, niektórzy badacze przyjmują, że już w XIV w.

Pierwszy drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca rozebrano w 1720 r. Na tym samym miejscu, z fundacji Józefa Pinińskiego dzierżawcy wsi, wzniesiono w 1721 r. nowy kościół, również drewniany, na dębowych podwalinach. W 1911 r. dobudowano doń duży przedsionek. Niestety, 6 V 1921 r. świątynia ta spłonęła. Szybko przystąpiono do budowy nowej.

Obecny kościół, murowany, wzniesiono w latach 1921 – 1923 pod kierunkiem proboszcza ks. Franciszka Kotuli (1920-1944). Cały jego wystrój wewnętrzny, dostosowany do jego stylu neogotyckiego, wykonano również za tego proboszcza. Kościół wzniesiono w innym miejscu niż poprzednie, gdyż dawna parcela była zbyt mała. Poświęcił go bp Karol Józef Fischer w 1923 r., a konsekrował bp Franciszek Barda w 27 IX 1931 r.

W Malawie przez wiele stuleci, od 1634 – 1952, funkcjonował szpital dla ubogich ufundowany przez Mikołaja Spytka Ligęzę.

Parafia ma kościół dojazdowy (filialny) pw. św. Marii Magdaleny, znajdujący się na najwyższym wzniesieniu w okolicy (399 m n.p.m.). Nie zachowały się dokumenty dotyczące jego początków. Początkowo była to drewniana świątynia, którą w 1627 r. przeniesiono do sąsiedniej wsi Krasne po spaleniu tamtejszego kościoła parafialnego przez Tatarów, gdzie służyła wiernym aż do 1741 r. Po zabraniu kościoła do Krasnego mieszkańcy Malawy wybudowali na jego miejscu nową, również drewnianą kaplicę, która służyła im aż do 1712 r. Wtedy bowiem ją rozebrano, a na jej miejscu stanęła nowa kaplica, tym razem murowana wzniesiona z fundacji księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego. Kaplica ta remontowana była wielokrotnie, m. in. 1847, 1927 i 1991 r.

W 1994 r. obok kościółka wzniesiono wieżę nadawczą diecezjalnego Radia “VIA”. (źródło: diecezja.rzeszow.pl)