Menu własne

Licznik

Liczba wyświetleń:
187958

Myśl tygodnia:

Poczuwajcie się do odpowiedzialności w obliczu cierpienia, niesprawiedliwości, jak i w obliczu wszelkiego poszukiwania prawdy, piękna, dobra, nie dlatego, że macie sposób na rozwiązanie problemów, ale dlatego, że każda sytuacja, w której żyje i umiera człowiek, stanowi okazję do świadczenia o zbawczym dziele Boga. Taka jest wasza misja.

Benedykt XVI