Menu własne

AKTUALIZACJA

27.05.2017

Licznik

Liczba wyświetleń:
250284

Myśl tygodnia:

Eucharystia przyjęta z miłością i adorowana z zapałem staje się szkołą wolności i realizacji przykazania miłości. Ta eucharystyczna szkoła wolności i miłości uczy przezwyciężać powierzchowne emocje, by na trwałe uchwycić się tego, co prawdziwe i dobre, uwalnia od zasklepienia się w sobie i usposabia do otwarcia się na innych. Uczy przejść od miłości uczuciowej do miłości prawdziwej.   xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

św. Jan Paweł II