Menu własne

Licznik

Liczba wyświetleń:
228582

Myśl tygodnia:

W żadnym czasie, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Im bardziej świadomość ludzka traci poczucie sensu samego słowa miłosierdzie i oddala się od Boga i od  tajemnicy miłosierdzia, tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia wołaniem wielkim. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

św. Jan Paweł II